� Dermatoweb.net
home       

DermatoApp 20/21

 

 

web design: kton y cia
Web docente de Dermatología

Dr Josep M Casanova, şişli escort Dr Manel Baradad, Dr Xavier Soria, Dra Verónica Sanmartín y Dra Rosa M Martí. Servei de Dermatología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Universitat de Lleida.
Premio "Ciutat de Lleida d'Informàtica 2002". Modificada gracias al "Ajut per al finançament sex shop de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya" del DURSI y al "Ajut per a projectes d'Innovació Docent 2004" de la Universitat de Lleida. Premio "Vicens Vives d'Innovació Docent 2004" de la Generalitat de Cataluña